Een jonge wetenschap, de epigenetica, levert verrassende inzichten aan.

Een jonge wetenschap, de epigenetica, levert verrassende inzichten aan.

Reeds 70 jaar domineert de genetica onze collectieve overtuigingen. We geloven dat onze genen zowat allesbepalend zijn voor onze levensloop, onze levensduur, de talenten die we wel of niet ontwikkelen… jawel, zelfs voor onze persoonlijkheid. ‘Ik  ben nu eenmaal zo geboren’ zeggen we dan. De genetica herleidt ons met andere woorden tot slachtoffers van onze…