Hoe verhoog je jouw doorzettingsvermogen

‘Met doorzetting bereik je jouw doel’. Het is de nieuwste quote aan de muren van onze plaatselijke sportclub. Dat klopt. Maar hoe bereik je doorzetting? Heb jij het ook al wel eens ervaren dat je vol enthousiasme aan de slag gaat met dat belangrijke doel dat je voor ogen hebt en dat je er uiteindelijk toch niet voluit voor blijft gaan? Stel jij net als ik ook wel eens vast dat je blijkbaar niet over voldoende doorzettingsvermogen beschikt?

‘Ik kan niet eens de discipline opbrengen om mijn doel te bereiken. Ik ben geen doorzetter’, zo klinkt het wel vaker.

Is gebrek aan doorzetting het echte obstakel?

Het pad naar je doelen tijdelijk onderbreken of stopzetten, is heel menselijk. Het overkomt velen. Je bent niet alleen. Er zijn trouwens tal van reële omstandigheden die roet in het eten kunnen gooien, zoals problemen met je eigen welzijn of met de gezondheid van een geliefde, onvoorziene wendingen op het werk enzovoort. Er zijn zeker situaties waardoor het nodig is jouw actieplan minstens tijdelijk op te schorten.

Toch gebeurt het ook dat je het pad naar je doel lost terwijl er geen noemenswaardige obstakels zijn. En dat terwijl je op andere vlakken wel kan doorzetten. Je slaagt er bijvoorbeeld wel in om je doelstellingen op het werk te bereiken of die verbouwing aan je huis te realiseren. Hoe komt het dan dat je op het ene terrein wel doorzet en op het andere niet? Is het een gebrek aan motivatie? Aan focus? Aan toewijding voor je doel?

Vlooi uit wie de echte saboteur is.

We staan meestal niet stil bij wat ons echt tegen houdt om onze doelen te bereiken. We gaan er niet naar op zoek. We zien doorzettingsvermogen als een talent waarmee je wel of niet gezegend wordt door moeder natuur. ‘Ik ben nu eenmaal geen doorzetter’, klinkt het dan. Maar een gebrek aan doorzetting is niet aangeboren, integendeel. Iedereen heeft doorzettingsvermogen. En er is een manier om dit te boosten.

Er zijn zeker en vast al zoveel momenten geweest in je leven waarop je wel hebt doorgezet en je doelen hebt bereikt. Het echte obstakel waarom het dit keer niet lukt, dat heb je te zoeken in jouw gedachten.

Alles wat je doet – of net niet doet- dat wordt namelijk aangestuurd door onderliggende gedachten. Altijd. Wetenschap en spiritualiteit zijn het erover eens: elk gedrag spruit voort uit een gedachte. Eerst is er de gedachte, dan volgt het doen of laten dat bij die gedachte past.

In ons dagelijks leven ervaren we deze volgorde natuurlijk niet zo letterlijk, want we hebben zo’n 70.000 gedachten per dag en de overgrote meerderheid daarvan is onbewust. Maar één of meerdere van die gedachten kunnen een ferme rem zijn voor je daadkracht en volharding.

Toch schuilt daar de oplossing: eens je zicht hebt op de gedachte of de gedachten die je tegen houden, dan heb je de kanteling naar meer doorzettingsvermogen al gemaakt. Dan kan je verder, dit keer met een duurzaam actieplan.

Zoek naar de overtuiging die het bereiken van jouw doel blokkeert.

Wanneer je jouw doel niet bereikt, verwijt jezelf dan niet. Kies voor een ander pad. Stel jezelf de vraag: welke onderliggende gedachte zorgt er voor dat ik niet doorzet? Welke overtuiging saboteert het bereiken van mijn doel?

Stel dat je het plan hebt opgevat om 3x per week te sporten. Je wil namelijk graag fitter zijn, slanker of gezonder. Je wil dit wel en je moedigt jezelf in gedachten aan. Maar wanneer er onder die peptalk bewuste of onbewuste saboterende overtuigingen schuilen, dan mag je er zeker van zijn dat elke cel in je lijf je er voor beschermt om jouw energie te besteden aan sporten. Ons hele systeem is er namelijk op gericht om geen onnodige energie te verspillen.

Enkele voorbeelden van saboterende gedachten:

  • Sporten vergt veel inspanning, kost veel moeite.
  • Sporten is zo saai.
  • Sporten brengt maar iets op wanneer je voor harde en lange trainingen gaat.
  • Ik moet eerst slank zijn om me tussen de andere sporters te kunnen begeven.
  • Sporten helpt toch niet, ik beland aansluitend altijd aan de bar.
  • Ik ben niet sportief.
  • Ik ben geen doorzetter, dit loopt toch weer slecht af.

Natuurlijk gaat je lijf in weerstand en ervaar je tegenzin, grote moeheid nog voor je vertrekt of poppen er tal van andere prioriteiten op in je geest die eerst aandacht verdienen. Jezelf ‘aan de oppervlakte’ oppeppen om te gaan sporten, terwijl een onderliggende saboterende gedachte je gijzelt, dat kan alleen maar een grote energielek worden die je doorzetting helemaal tegenwerkt.

De eerste en belangrijkste stap naar een doorbraak in doorzettingsvermogen.

‘Ik kan niet doorzetten’ bestaat niet. Iedereen kan doorzetten. De ware belemmering zit in je gedachten. Waar het echt over gaat, is: ‘Ik geloof iets dat me blijkbaar tegen houdt om dit doel te bereiken. Wat is het’? Het spotten van de saboterende overtuiging(en) is de allereerste stap in de richting van meer doorzetting.

Tegelijk is daarmee het werk ook niet helemaal klaar. Stel jezelf bijkomend de vraag of die overtuiging ook klopt. Is het echt zo dat sporten veel moeite kost? Onderschat het niet: je zal tal van voorbeelden vinden om te staven dat sporten wel degelijk bakken moeite kost.

Natuurlijk: je hebt je, zolang je dit gelooft, uitsluitend gefocust op verhalen en eigen ervaringen die bewijzen dat jouw stelling klopt. Zo werkt ons brein: het vereenvoudigt de veelheid aan informatie in de wereld door alleen dat op te merken wat de bestaande overtuigingen herbevestigt en dus versterkt.

‘Sporten is zwaar’. Pas door deze onderliggende overtuiging ècht in vraag te stellen, creëer je ruimte in je geest voor meer genuanceerde inzichten die de basis vormen voor een nieuwe of aangepaste overtuiging die jouw doorzettingsvermogen een heuse boost geeft.

 

Slotsom: de oorzaak van je gebrek aan doorzetting zit in je geest, de oplossing ook. Geloof me, het kan life changing zijn. Na decennia van gebrek-aan-doorzetting-ervaringen op sportief vlak, heb ik een jaar terug moeten vaststellen dat doorzetten geen issue meer is, het is een evidentie. De gedachten oefening heeft ook bij mij al meermaals haar nut bewezen.

Ook jij hebt het volle potentieel van een doorzetter in je.

Stop dus niet bij het zelfverwijt. Sla dat stuk maar gewoon over. Maak jezelf niet wijs dat je geen doorzetter bent.

Weet dat het jouw onderliggende overtuigingen zijn die je doel saboteren. Deze overtuigingen, of het nu gaat over sport, over voeding, hobby’s, werken, financiën, relaties, ontspanning, mindfulness, een diploma halen, over je talenten en kwaliteiten of over wat dan ook, het zijn vaak overtuigingen die niet eens ontstaan zijn vanuit je eigen ervaring, maar die je meegekregen hebt vanuit je opvoeding. Het zijn dus overtuigingen die oorspronkelijk niet eens van jou zijn. Maar zolang je ze niet ontdekt en in vraag stelt, zijn ze in staat om jouw actieplan te gijzelen.

Onderzoek dus je gedachten. Hier begint de doorbraak naar meer doorzettingsvermogen. Spot die saboteurs en pak ze aan. Ze zullen je in beweging brengen in de richting van je doel.

Weet je niet goed hoe te starten met dit werk of raak je er niet uit? Dan heb ik een paar technieken om aan te reiken. Samen raken we er uit. Ook jij hebt het volle potentieel van een doorzetter in jou.

Ann Van Houcke
Ann Van Houcke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *